Góc nhìn PTKT cổ phiếu TDC 06.01.2022

phân tích cổ phiếu tdc
 1. Tín hiệu kỹ thuật
  • Dòng tiền mạnh khi cổ phiếu đang có sức mạnh A
  • Cổ phiếu tích đã xây được nền tích lũy khá tốt trước đó với trang thái tích lũy B
  • Kháng cự: 29, hỗ trợ: 27
 2. Nhận định
  • Sau khi tăng mạnh lên vùng kháng cự 32, TDC đã điều chỉnh và quay về tiếp tục tích lũy xung quanh vùng giá 27-29. Một số phiên gần đây giá và thanh khoản bắt đầu tăng, có thể báo hiệu cho giá bứt khỏi vùng tích lũy này
  • Lợi nhuận mục tiêu lớn hơn 20% nếu cổ phiếu mở sóng tăng thành công.
 3. Khuyến nghị: theo dõi và có thể canh mua một phần nếu giá bứt phá dứt khoát khỏi ngưỡng kháng cự 29