Góc nhìn PTKT cổ phiếu VIX 06.01.2022

phân tích cổ phiếu vix
 1. Tín hiệu kỹ thuật
  • Dòng tiền mạnh khi cổ phiếu đang có sức mạnh A
  • Cổ phiếu tích đã xây được nền tích lũy tốt trước đó với trang thái tích lũy A
  • Kháng cự: 37, hỗ trợ: 33
 2. Nhận định
  • Sau khi đi ngang tích lũy quanh vùng giá 30-33 trong hơn một tháng, VIX đã bứt “nhẹ” ra khỏi vùng tích lũy này, tuy nhiên sau đó giá đang có dấu hiệu tích lũy trở lại ngay bên trên của vùng nền giá cũ.
  • Lợi nhuận mục tiêu lên đến 30% nếu cổ phiếu mở sóng tăng thành công.
 3. Khuyến nghị: theo dõi và có thể canh mua một phần nếu giá xác nhận vượt qua ngưỡng 34