Sức mạnh thị trường SÁNG 06.01.2022

Cập nhật lúc 17:30 05/01/2022 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

TÌM CƠ HỘI Ở VỐN HÓA LỚN!

Các cổ phiếu trụ bị ép bán mạnh, đây cũng là điều dễ hiểu vì chỉ số VN30 tiếp cận vùng đỉnh cũ, trong khi đó nhóm các cổ phiếu vốn hóa vừa & nhỏ có sự phân hóa tăng giảm đan xen. Tuy nhiên, trạng thái sức mạnh của toàn bộ thị trường đang ở vùng quá mua 85% nên việc mua mới ở nhóm vốn hóa vừa & nhỏ sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi đó, nhóm vốn hó

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 5/1/2022 đạt 85/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 3,1%/tuần.

Như vậy thị trường chung tiếp tục mạnh dần.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 5/1/2022 đạt 77/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 1,5%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục mạnh dần.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A