Sức mạnh thị trường TRƯA 15.02.2022

Cập nhật lúc 12:30 15/02/2022 – Đầu tư từ đâu

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường trưa ngày 15/2/2022 đạt 62/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -0,1%/tuần.

Như vậy thị trường chung vẫn trong trạng thái chờ xác nhận.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 trưa ngày 15/2/2022 đạt 59/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -1,9%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 vẫn trong trạng thái yếu dần.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: