Đóng vị thế trên số dư chứng khoán trên app SmartPro

1. Màn hình dọc

Bước 1: Chọn hợp đồng cần đóng vị thế

Bước 2: Nhấn đúp vào số lượng vị thế đang có tại:

  • Mục “Vị thế đang mở” tại màn hình Trang chủ
  • Mục “Vị thế đang mở” phần Đặt lệnh tại màn hình Giao dịch
  • Mục “Vị thế đang mở” phần Tài sản tại màn hình Giao dịch.
đóng vị thế trên app SmartPro

Sau khi nhấn đúp, số lượng vị thế đang mở sẽ được tự động cập nhật lệnh giao dịch theo chiều vị thế ngược lại và chặn mở vị thế cùng chiều với vị thế đang mở.

*Note: Để huỷ bỏ tính năng đóng nhanh vị thế, mở chặn một trong hai nút Long/Short, khách hàng cần click vào nút +/- hoặc nhập số lượng hợp đồng mới.

Bước 3: Xác nhận lệnh:

  • Nhập mã PIN: Nhập mã PIN của khách hàng
  • Chức năng Lưu PIN: Hệ thống cho phép khách hàng lưu PIN cho các lần giao dịch sau.

Bước 4: Sau khi đặt lệnh thành công, hệ thống hiển thị thông báo đã đặt lệnh thành công.

2. Màn hình ngang

Khách hàng có thể theo dõi được vị thế chưa đóng, lãi/ lỗ chưa đóng ngay trên màn hình ngang.

Bước 1: Chọn xoay ngang màn hình bằng cách click vào biểu tượng  góc phía trên bên phải màn hình.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng  để xem vị thế đang mở, lãi/ lỗ chưa đóng.

đóng vị thế nhanh trên số dư chứng khoán

Bước 3: Click vào KL để đóng vị thế

Hướng dẫn đóng vị thế nhanh trên số dư chứng khoán trên app SmartPro

Bước 4: Xác nhận lệnh

  • Nhập mã PIN: Nhập mã PIN của khách hàng
  • Chức năng Lưu PIN: Hệ thống cho phép khách hàng lưu PIN cho các lần giao dịch sau.

Bước 5: Sau khi đặt lệnh thành công, hệ thống hiển thị thông báo đã đặt lệnh thanh công.

Xem thêm: Hướng dẫn xem sổ lệnh, sửa và huỷ lệnh trên app SmartPro