[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu HDC (CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của HDC

Về mặt kết quả kinh doanh

Dựa vào các thông tin BCTC của HDC, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2022 của Công ty như sau:

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của HDC
 • Doanh thu từ hoạt động kinh doanh trong quý 4/2022 của HDC quay đầu giảm mạnh hơn 60% so với cùng kỳ, trái ngược với các mức tăng trưởng khá tích cực trong 3 quý đầu năm. Từ đó, khiến cho doanh thu thuần lũy kế cả năm 2022 của Công ty giảm 4% so với năm 2021, đạt mức 1.298 tỷ đồng.
 • Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2022 của HDC đạt 260 tỷ đồng, tăng đột biến so với chỉ 5,2 tỷ đồng của năm 2021. Kết quả này phần lớn đến từ khoản lãi 254,7 tỷ đồng do chuyển nhượng cổ phần tại một công ty liên kết của HDC.
 • Về mặt chi phí, chi phí tài chính trong năm 2022 của HDC tăng mạnh 192,5% so với năm 2021, chủ yếu do chi phí lãi vay trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn tăng cao. Các chi phí hoạt động khác của Công ty như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp có mức tăng vừa phải.
 • Tổng hợp lại, trong năm 2022, HDC ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 420,7 tỷ đồng, tăng 35,2% so với năm 2021. Tuy nhiên, khi so với kế hoạch kinh doanh của năm 2022 thì Công ty không đạt được mục tiêu về cả mặt doanh thu (hoàn thành 81%) lẫn lợi nhuận (hoàn thành 97,6%).

Tình hình tài chính

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của HDC

Về mặt tài sản

 • Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của HDC đạt gần 4.422 tỷ đồng, tăng khá mạnh 17,1% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản của HDC đang khá cân băng giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Trong đó, hai khoản mục có tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản của Công ty là hàng tồn kho (chiếm 24,7%) và tài sản dở dang dài hạn (chiếm 24,2%). Điều này phần nào cho thấy HDC đang có lượng dự án bất động sản đang triển khai, xây dựng khá nhiều, là nguồn mang lại doanh thu trong tương lai khi các dự án này được bán và bàn giao cho khách hàng.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng các khoản nợ phải trả HDC tại cuối quý 4/2022 là 2.558 tỷ đồng, tăng 11,6% so với thời điểm đầu năm và các khoản nợ đang chiếm 57,8% trong tổng nguồn vốn của Công ty. Đáng chú ý, phần lớn nợ phải trả của HDC là các khoản vay tài chính (ngân hàng, trái phiếu) với vay ngắn hạn là 721,8 tỷ đồng (chiếm 16,3% tổng nguồn vốn) và vay dài hạn là 968,5 tỷ đồng (chiếm 21,9% tổng nguồn vốn).
 • Cơ cấu vốn của HDC tại cuối năm 2022 nhìn chung vẫn đang khá cân bằng giữa vốn vay, nợ và vốn chủ sở hữu. Tuy vậy, mức độ thanh khoản và khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty chỉ ở mức tương đối đảm bảo chứ chưa phải là tốt (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,43 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 0,74 lần). Số dư tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn vẫn còn khá thấp so với các khoản nợ phải trả ngắn hạn của Công ty.

Tình hình dòng tiền

 • Trong năm 2022, hoạt động kinh doanh của HDC thu ròng về 88,9 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức âm 309 tỷ đồng của năm 2021. Kết quả này đến từ việc lợi nhuận ghi nhận trong năm 2022 tăng, cộng với lượng hàng tồn kho mà Công ty nắm giữ đã giảm đáng kể từ đầu năm.
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư của HDC trong năm 2022 ghi nhận ở mức âm 484,6 tỷ đồng, chủ yếu do chi tiền để góp vốn vào đơn vị khác. Ngoài ra, Công ty đã tích cực huy động tiền thông qua hoạt động tài chính mà chủ yếu là vay ngân hàng và thu ròng về 345,6 tỷ đồng.
 • Tổng hợp lại, tổng lưu chuyển tiền thuần trong năm 2022 của HDC ở mức âm 50 tỷ đồng, khiến cho số dư và tương đương tiền cuối năm 2022 chỉ là 11,5 tỷ đồng, giảm mạnh 81% so với thời điểm đầu năm.

Nhận xét

Trong quý 4/2022, do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản nên doanh thu của HDC sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, điều này đã làm đảo ngược những kết quả tích cực của ba quý đầu năm, khiến cho doanh thu lũy kế của cả năm 2022 giảm 4% so với năm 2021. Mặc dù Công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng 35% so với cùng kỳ nhưng mức tăng này lại chủ yếu đến từ lãi của hoạt động tài chính (bán vốn tại công ty liên kết) chứ không phải từ tăng trưởng của mảng hoạt động cốt lõi (kinh doanh bất động sản).

Tình hình tài chính của HDC nói chung vẫn tương đối ổn định. Mặc dù số dư vay nợ khá cao, chủ yếu là vay ngân hàng nhưng cơ cấu vốn của HDC vẫn còn khá cân bằng, đòn bẩy tài chính chưa cao. Tổng tài sản tăng trưởng tốt, các dự án bất động sản dở dang tiếp tục được triển khai và đang chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản của Công ty. Đây sẽ cơ cơ sở tốt để công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong tương lai khi các dự án được hoàn thành.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 của HDC

Về mặt kết quả kinh doanh

Dựa trên BCTC của HDC, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của Công ty như sau:

kết quả kinh doanh quý 3.2022 HDC
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý 3 của HDC
 • Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 3/2022 của HDC ghi nhận ở mức 344,2 tỷ đồng, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực từ hai quý đầu năm. Ngoài ra, do giá vốn hàng bán tăng chậm hơn so với doanh thu nên lợi nhuận gộp tăng khá mạnh (+31,6%) và biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện đáng kể. Tuy vậy, các chi phí hoạt động trong kỳ của Công ty đồng loạt tăng mạnh so với cùng kỳ nên lợi nhuận sau thuế quý 3 chỉ tăng 8,3% so với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đã chậm lại khi so với 2 quý trước.
 • Kết quả lũy kế 9 tháng đầu năm của HDC có phần tích cực hơn khi doanh thu vẫn có mức tăng trưởng tốt (+22,2%), tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cũng khả quan hơn, đạt 18,8% do được bù đắp bởi mức tăng cao của hai quý đầu năm. So với kế hoạch kinh doanh của năm 2022 thì sau 9 tháng HDC đã hoàn thành 59% chỉ tiêu doanh thu và 58% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tình hình tài chính

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý 3 của HDC

Về mặt tài sản

 • Tại cuối quý 3/2022, giá trị tổng tài sản của HDC đạt mức 4.622 tỷ đồng và tăng khá mạnh (+22,4%) so với thời điểm đầu năm. Về mặt cơ cấu, các loại tài sản ngắn hạn chiếm đa số với 67,2% tổng tài sản của HDC. Cụ thể hơn, hàng tồn kho và tài sản dở dang dài hạn đang là hai khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản với lần lượt 38,6% và 21,5%. Chiếm phần lớn trong hai khoản mục trên là giá trị của các bất động sản dở dang, cho thấy Công ty có lượng dự án đang được triển khai khá dồi dào, hứa hẹn mang về doanh thu đáng kể trong tương lai. Ngoài ra, các khoản phải thu (chủ yếu là phải thu khách hàng ngắn hạn) đã tăng khá mạnh kể từ đầu năm và đang có tỷ trọng cao trong tài sản của HDC.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng các khoản nợ phải trả của HDC tại thời điểm cuối quý 3 ở mức 2.930 tỷ đồng, tăng mạnh (27,8%) kể từ đầu năm và chiếm gần 63,4% trong tổng nguồn vốn của Công ty. Cụ thể hơn, các khoản vay ngân hàng đang chiếm hơn một nửa số dư nợ phải trả của HDC và đã tăng đáng kể so với mức đầu năm (vay ngắn hạn tăng 43%, vay dài hạn tăng 17%). Có thể số nợ vay ngân hàng này đang được Công ty sử dụng để tài trợ cho các dự án bất động sản đang được triển khai của mình.
 • Cơ cấu vốn của HDC nhìn chung chưa phải là quá mất cân bằng, nợ phải trả đang gấp 1,73 vốn chủ sở hữu, tuy nhiên mức đòn bẩy tài chính này vẫn chưa phải là quá cao khi so với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khác. Các chỉ số về thanh khoản và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đang ở mức tương đối đảm bảo nhưng chưa phải là quá tốt (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,58 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 0,67 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Điểm đáng chú ý nhất trong tình hình dòng tiền của HDC đến từ việc dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm âm 350 tỷ đồng mặc dù kết quả lợi nhuận trong kỳ của HDC khá tích cực. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu đến từ việc Công ty tiếp tục triển khai các dự án bất động sản làm cho lượng hàng tồn kho tăng khá mạnh cộng với dòng tiền cũng bị chiếm dụng bởi các đối tác khi các khoản phải thu tăng nhanh.
 • Do thiếu hụt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nên HDC đã phải tăng cường huy động từ hoạt động tài chính mà cụ thể là vay ngân hàng (thu ròng 365 tỷ đồng) và một phần nhỏ từ phát hành thêm cổ phiếu.

Nhận xét

Kết quả kinh doanh của HDC trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 có thể được coi là tích cực. Doanh thu duy trì được mức tăng trưởng trên 20%, bù đắp được mức tăng của các loại chi phí giúp cho lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng của Công ty có được mức tăng gần 19% so với cùng kỳ. Tuy vậy, Công ty mới chỉ hoàn thành 58% chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2022 nên để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm 2022 thì HDC vẫn sẽ phải rất nỗ lực trong quý 4.

Ngoài ra, tình hình tài chính của HDC nhìn chung vẫn có sự hợp lý và ổn định. Tổng tài sản tăng trưởng tốt, các dự án bất động sản dở dang tiếp tục được triển khai và đang chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản của Công ty. Đây sẽ cơ cơ sở tốt để công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong tương lai khi các dự án được hoàn thành. Tuy nhiên, do tăng cường đầu tư vào các dự án nên dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty đang không đáp ứng đủ, dẫn đến phải tăng cường vay nợ ngân hàng.